Úterky27. 2. - 30. 4. 2024 17:00-19:00

27. 2. 17:00-19:00
05. 3. 17:00-19:00
12. 3. 17:00-19:00
19. 3. 17:00-19:00
26. 3. 17:00-19:00
02. 4. 17:00-19:00
09. 4. 17:00-19:00
16. 4. 17:00-19:00
23. 4. 17:00-19:00
30. 4. 17:00-19:00

Divadelní dílna

Řeč, pohyb, improvizace a čtyři temperamenty

  • Získáte větší jistotu v hlasovém i pohybovém projevu a hravým způsobem prohloubíte poznání sebe sama.
  • Objevíte klady a zápory svého převládajícího temperamentu.

Temperament je naše vrozená charakterová stránka a ovlivňuje výrazně naše myšlení, cítění i chování.

  • Osvojíte si výhody temperamentů, které vám nejsou od přírody vlastní.

Například do váhavosti melancholika vnesete odvahu cholerika. Cholerik se naopak může od melancholika naučit rozvaze…

  • Naučíte se jednat s lidmi různých temperamentů.

Budete vědět, jak rozhýbat flegmatika, jak přimět sangvinika, aby neodbíhal od tématu, přestanete se děsit výbuchů choleriků a nepodléhat skepsi melancholiků….

Každý jsme jiný. Budeme si s jinakostí hrát. Budeme citlivě pozorovat sami sebe i druhé, budeme se snažit se je pochopit naše chování a učit se jeden od druhého.

Předchozí zkušenost s divadlem není zapotřebí. Zapotřebí je ochota si hrát a objevovat nové věci.

Dílna probíhá v CIPS, Bechyňova 3, Praha 6.

eva-scaled.jpg
Eva Helebrantová
Poradkyně v řečové poradně a osobnostního rozvoje
Lektorka divadelní dílny
Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6