Středa07. 2. 2024 9:30 - 11:00

Obhajoba nanečisto

Víte, že máte tendence stresovat, zakoktávat se, neumíte si hlídat čas? Neumíte stručně a jasně vystihnout podstatu? Chcete se na obhajobu připravit? Pojďte si to s námi natrénovat! Získáte zkušenost a zpětnou vazbu ohledně vašeho verbálního i neverbálního projevu. Zároveň se budete moci podívat na prezentace ostatních studentů a něčím se inspirovat.

Během prezentování závěrečné práce sledujeme nejen pochopení tématu a schopnost předání podstatných informací, ale i komunikační dovednosti či formální úpravy dané prezentace. Řešíme také vhodný oděv nebo prvky neverbální komunikace, například posturiku či gestikulaci.

Kurz povede Mgr. Jana Zdarsová.

Telefon: (+420) 224 358 462
Studentský dům (vchod vedle polikliniky)
Bechyňova 3, Praha 6